GE

არქიტექტურის პორტფოლიოს ატვირთვა 2024

მეტის ნახვა

პროგრამები

სიახლეები

ღონისძიებები

მაი

13

"პოლიტიკური აფექტის სიმბოლური და ვიზუალური რეპრეზენტაციები პროტესტში"

18:30

აპრ

20

ვიზუალური ხელოვნების, ვიზუალური კომუნიკაციისა და ინტერიერის დიზაინის პროგრამების პორტფოლიოს ტუტორიალი

12:00

აპრ

19

არქიტექტურის პროგრამის პორტფოლიოს ტუტორიალი

12:00

აპრ

06

გაცნობითი პროგრამა აბიტურიენტებისათვის

10:00