Programs

ღონისძიებები

Mar

04

ბავშვთა და ადრეულ ასაკში ქორწინების გავლენა განათლების უფლებაზე

3:00 PM

Feb

02

გაცნობითი პროგრამა აბიტურიენტებისათვის

10:00 AM

Dec

27

VA[A]DS-ის სტუდენტური ნამუშევრების გამოფენა

4:00 PM

Dec

22

გაცნობითი პროგრამა აბიტურიენტებისათვის

10:00 AM