ENG GEO

Search form

მორალური ვალდებულებები, როგორც საზოგადოებრივი ურთიერთობის საფუძველი

პირველ რიგში, სანამ ჩვენი სათქმელის ძირითად ნაწილზე გადავიდოდეთმნიშვნელოვანია განვსაზღვროთ რას ნიშნავს იყო მოვალე და დაკავშირებულია თუ არა იგი მორალურ ვალდებულებასთან კანტის თვალსაზრისითმოვალეობა ნიშნავს გქონდეს რაიმეს გაკეთების ვალდებულებაროდესაც პიროვნებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა არანაირ გარე ფაქტორს თუ პირობასდეონტოლოგიური ეთკის მიმდევრები ამტკიცებენრომ მორალისთვის უცხოა მოვალეობის ცნებაროდესაც ეს მოვალეობა არ ეფუძნება მორალსრადგან ზოგიერთი დეონტოლოგი თვლისრომ როდესაც პირი მოქმედებს ვალდებულებიდან გამომდინარეიგი არ აქცევს ყურადღებას იმასთუ რამდენად სწორ ქმედებას სჩადის და არ ითვალისწინებს სხვათა აზრს თუ ინტერესებსრადგან მისი ქმედება  განპირობებულია ვალდებულებიდან და არა თავისუფალი ნებიდანდეონტოლოგების აზრით ამ დროსპიროვნების მორალური მახასიათებლები ან საერთოდ არ გამოვლინდებიან ან მინიმალურ დონეზე იჩენენ თავსრაც მათთვის არის მიუღებელი და    გაუმართლებელი

  კანტს ამ საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ საინტერესო მიდგომა გააჩნიაკანტი უშვებს იმასრომ პიროვნებებს გააჩნდეთ ვალდებულებებიმაგრამ ეს ვალდებულებები დაფუძნებული უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ მორალურ ვალდებულებებზე და არა   სხვა რაიმე საფუძველზეკანტი უარყოფდა მორალის წარმოშობის საწყისად რელიგიურ ბრძაებებსარამედ მორალის პირველსაწყისად მიიჩნევდა ან ავტორიტეტს ან ტრადიციასამ საკითხში კანტი და ბენთჰამი გარკვეულწილად თანხმდებოდნენ

  თუ დავაკვირდებით კანტის მოძღვრებასმივხვდებითრომ იგი ადამიანთა გამორჩეულ მახასიათებლად თვლიდა გონებასაქედან გამომდინარე იგი თვლიდარომ თითოეულ ჩვენგანს გონებისა და აზროვნების შესაძლებლობის გამო გაგვაჩნია      ვალდებულებები არა მხოლოდ ერთმანეთისარამედ ზოგადად კაცობრიობის მიმართამასთან იგი უარყოფდა ისეთი კანონების კანონიერებასრომლებიც ეწინააღმდეგებოდა იმ მორალურ ღირებულელებსრომლებიც გაბატონებული იყო სოციუმშისამაგიეროდ იგი ამტკიცებდარომ ამ კანონების ნაცვლადბუნებაში არსებობს ისეთი იმპერატიული ვალდებულებებირომლებიც ბუნებითად წარმოიშობა და საერთო ყველასათვისამ მხრივ ერთ საკმაოდ საინტერესო კანტისეულ მიდგომას ვხვდებითრომელიც ნათლად წარმოაჩენს დეონტოლოგიური ეთიკის მიმდევართა მოსაზრებებსმაგალითად კანტი ამტკიცებდარომ იმისათვისრათა გავიგოთ არის თუ არა კონკრეტული ქმედება მორალურად გამართლებულიუნდა მოვახდინოთ მისი განზოგადებამაგალითად ავიღოთ ტყუილიჩვენ მისი ინტერპრეტაცია უნდა მოვახდინოთ შემდეგნაირადსწორი იქნება თუ არარომ ყველა ადამიანი იტყუებოდეს მუდამრა თქმა უნდა არაშესაბამისად დეონტოლოგიური მიდგომის თანახმად ჩვენ უნდა გვქონდეს  ვალდებულება რათა სიმართლე ვუთხრათ ხოლმე ერთმანეთს და არ ვიცრუოთსწორედ ამ ზოგად საერთო მორალურ პრინციპზე შეთანხმდა მსოფლიო და დღეს უკვე ნებისმიერ ქვეყანაში (გარდა ჩრდილოეთ კორეისა თუ მსგავსი ჩაკეტილი ქვეყნებისამოქმედებს კეთილსინდისიერების პრინციპირომ მხარეები უნდა მოქმედებდნენ კეთილსინდისიერების ვალდებულებიდან გამომდინარე

 დეონტოლოგებისათვის მორალური ვალდებულებების შესრულება და დაცვა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ისთუ რა შედეგებს გამოიღებს იგიმაგალითადრომ ავიღოთ შემთხვევა წმწიგნიდანროდესაც მოგვებმა მოატყუეს ჰეროდე და არ ამცნეს მას  ქრისტეს დაბადების ადგილიდაიცვეს თუ არა მათ მორალური ვალდებულებაკანტისეულ მიდგომას თუ ავიღებთისინი არ მოიქცნენ სწორადრადგან როგორც უკვე განვიხილეთთუ მოვახდენთ ტყუილის განზოგადოებას და წარმოვიდგენთ სიტუაციას   სადაც ყველა იტუყება ეს იქნება სრული ქაოსირაც დაანგრევს ადამიანურ ურთირთოებებს და წარმოუდგენელს გახდის საზოგადოებრივ ცხოვრებას. აქედან გამომდიანრეტყუილი ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება გაუმართლებელი დეონტოლოგებისათვისშესაბამისადმოგვები,დეონტოლოგიური თვალსაზრისით მორალურად მცდარად მოიქცნენ და დაარღვიეს სიმართლის თქმის მორალური ვალდებულებამაგრამ თუ ამ საკითხს სხვა მხრიდან შევხედავთრამდენად სწორი იქნებოდა ისრომ ჰეროდეს ამის   შემდეგ მოეკლა უდანაშაულო ჩვილიდეონტოლოგებისათვისროგორც უკვე ვთქვით შედეგს არ აქვს ისეთივე მნიშვნელობაროგორც მორალური ვალდებულებების დაცვასაქედან გამომდინარედეონტოლოგიური თვალსაზრისით მოგვები გაუმართლებლად მოიქცნენ

  ზემოაღნიშნული მსჯელობიდან გამომდინარეგასაკვირი არ უნდა იყოს რომ დეონტოლოგიურმა მიდგომებმა დიდი გავლენა იქონია დღანდელი მსოფლიოს სამართლებრივი სისტემების განვითარებაშიროგორიცაა კეთილსინდისიერების პრინციპიმხარეთა თანასწორობის პრინციპი და .რეალურად ეყრდნობა მორალური ვალდებულებების ცნებასრაც გარკვეულწილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ დეონტოლოგიური ეთიკის მიმდევართა წარმატებად

 

ბლოგში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს, მომზადებულია კურსის "შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში" ფარგლებში და შეიძლება არ ემთხვეოდეს უნივერსიტეტის პოზიციას.