ENG GEO

Search form

სიახლეები

თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის საბაკალავრო სკოლის სტუდენტის, გიორგი ჭანტურიას სტატია დაიბეჭდა მაღალრეიტინგულ ჟურნალში Physics of Plasmas. სტატიის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე დღეში სხვადასხვა ქვეყნიდან წაკითხვების ჯამურმა რაოდენობამ გადააჭარბა 240-ს, რაც არა მხოლოდ საბაკალავრო სკოლის სტუდენტისთვის, ზოგადად მეცნიერებისთვის კარგი მაჩვენებელია ამ მოკლე დროში. სამყაროს შესახებ ინფორმაციას კაცობრიობა კოსმოსიდან მოსული გამოსხივების საშუალებით ღებულობს. ამ გამოსხივების უმნიშვნელოვანესი წილი კი რენტგენის და უმძლავრეს გამა სპექტრზე მოდის. ნაშრომში ნაჩვენებია, ერთი შეხედვით თითქოს უცნაური მოვლენა: რომ თუ ასეთი მძლავრი გამოსხივება გენერირდება და ვრცელდება ზემკვრივ (გადაგვარებულ) გარემოში (მაგ. თეთრი ჯუჯა, პულსარი, გამა-ბარსტერები), მაშინ გარემო ისეთივე რეაგირებას მოახდენს როგორც არაგადაგვარებული დაბალი სიმკვრივის პლაზმა და ასტროფიზიკურ მონაცემთა დამუშავებისას ეს ეფექტი სავარაუდოდ უნდა იყოს გათვალისწინებული. ასევე გიორგიმ სადიპლომო ნაშრომად სწორედ ეს სტატია წარმოადგინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნაშრომი შეფასებულია არამარტო თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის სკოლის პროფესორების მიერ, არამედ საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების მხრიდანაც. აღსანიშნავია, რომ გიორგი თავისუფალ უნივერსიტეტში სწავლის დაწყებიდანვე ჩაერთო ფიზიკის სკოლაში წარმოებულ კვლევებში. ფიზიკის სკოლის დეკანმა, ვაჟა ბერეჟიანმა მას ამოცანის ძირითადი იდეა შესთავაზა, რომელიც, მსოფლიოში ბევრ მეცნიერს გამორჩა და რომლის საფუძველზეც გიორგიმ განახორციელა აღნიშნული კვლევა.
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავენ და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის იმ ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვენ, რომელიც შესაძლებელს ხდის ისეთი ქონების დაყადაღებას, რომლის მიმართაც ჩადენილია დანაშაული, თუმცა მესაკუთრე ამ ფაქტის მიმართ კეთლისინდისიერია. სადავო ნორმა და მისი გამოყენების პრაქტიკა ერთგვარ ინსტრუმენტად არის ქცეული ბრლადების მხარის ხელში, ქონების დაყადაღება გამოიყენოს არა სისხლის სამართლის საპროცესო მიზნებისთვის, არამედ ქონების მესაკუთრეთა იძულებისთვის, გარიგებაზე წავიდნენ სისხლის სამართალწარმოებაში დაზარალებულებთან და საკუთარი, კანონიერად შეძენილი ქონების ნაწილით დააკმაყოფილონ ის პირები, რომელთა მიმართაც დამდგარი ზიანი მათი მართლსაწინააღმდეგო ქმედების შედეგი არ არის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბრალდების მხარე ქონებაზე ყადაღას ინარჩუნებს გაჭიანურებული გამოძიებით და ამით აბრკოლებს მესაკუთრეებს, განკარგონ საკუთარი ნივთი. მოსარჩელეთა აზრით, სადავო ნორმა (სისხლის სამართლის საპორცესო კოდექსის 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილი) წინააღმდეგობაში მოდის საქართველო კონსტიტუციით აღიარებულ საკუთრების საყოველთაო უფლებასთან და მოითხოვენ სადავო ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობას და ძალადაკარგულად გაოცხადებას. სარჩელი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკაში მომზადდა. მოსარჩელეები: ანა ჯიქურიძე ანა არაბული ანა ელიავა ბაჩუკი კვირკველია გიორგი ზედგინიძე დავით კვიტინი ელენე მჭედლიშვილი ეკატერინე ბერაძე ვერიკო ბერეკაშვილი თამუნა თაქთაქიშვილი თამარი აბულაძე სალომე არბოლიშვილი ლევანი ბიძინაშვილი მარიამ ხაჩიძე სალომე დვალიშვილი ტატიანა ფარჯანაძე
კორეის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის კორეული მიმართულების ორგანიზებით კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსი ჩატარდა კონფერენცია - “Conference on Korean Studies for New Generation”. კორეული მიმართულების სტუდენტებმა წარმოადგინეს მოხსენება-პრეზენტაციებ. თემები - კორეული ენა და კულტურა, კორეული მიმართულება, ეკონომიკა, ისტორია, ასევე სტუდენტები გაგვიზიარებენ კორეაში ცხოვრების ერთწლიან გამოცდილებას. პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის კულტურის ცენტრში, გაიმართა სტუდენტების მიერ ქართულ ენაზე ნათარგმნი ფილმის "As One " ჩვენება.
ყოველ ზაფხულს თავისუფალი უნივერსიტეტის არაერთი სტუდენტი/სტუდენტთა ჯგუფი მიემგზავრება უცხოეთში სტაჟირებაზე ან კვლევით/კულტურულ პროექტში მონაწილეობის მისაღებად ცოდნის გაღრმავების მიზნით. ასევე, საზღვარგარეთის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან თავისუფალ უნივერსიტეტში ხშირად ჩამოდიან სტუდენტები და ახალგაზრდა მკვლევარები ანალოგიური მიზნით. ამჟამად თავისუფალი უნივერსიტეტის არაბული ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს შემსწავლელ ცენტრს სტუმრობს ბრიტანეთის ერთერთი წამყვანი უნივერსიტეტის (St. Andrews University) მეოთხე კურსის სტუდენტი კაროლინა ზუქი (Carolina Zucchi), რომელიც პროფ.გურამ ჩიქოვანთან გადის კონსულტაციებს ცენტრალური აზიის არაბების ისტორიისა და კულტურის, პერიფერიული არაბული დიალექტების ლინგვისტური მახასიათებლების, 1001 ღამესთან დაკავშირებული ცენტრალურაზიური არაბული ფოლკლორისა და ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობების საკითხებზე.
თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის ესპანური მიმართულების მეოთხე კურსის სტუდენტი ნათია კოსტავა სწავლას გააგრძელებს მადრიდის კარლოს III -ის უნივერსიტეტის ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამაზე საერთაშორისო სოლიდარულ ქმედებასა და სოციალურ ჩართულობაში (master in international solidarity action and social inclusion). პროგრამა აერთიანებს რამდენიმე მოდულს: მიგრაცია, ადამიანის უფლებები, საერთაშორისო კოოპერაცია და სოციალური საკითხები. პრესტიჟულმა ჟურნალმა EL mundo-მ ესპანეთის საუკეთესო მასტერად დაასახელა თავის კატეგორიაში. პროგრამა სწავლის დასრულების შემდეგ ითვალისწინებს რომელიმე პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციაში სტაჟრებას.
თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებმა - მარიამ ორჟონიამ, თეიმურაზ სვანიძემ და ლაშა ჯუღელმა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იმიტირებული პროცესის ეროვნულ შეჯიბრში გაიმარჯვეს. კონკურსი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრისა და ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო (ELSA Georgia)-ს ინიციატივით წელს პირველად ჩატარდა. კონკურსის საწყის ეტაპზე საქართველოში ავტორიზებული ექვსი უმაღლესი სასწავლებლის სამი წევრისგან შემდგარი ორმოცი გუნდი მონაწილეობდა. ტესტირების შემდეგ მეორე ეტაპზე ოცდასამი გუნდი გადავიდა, რომელთაც წერილობითი პოზიციების წარდგენა დაევალათ. საბოლოო ჯამში თავისუფალი უნივერსიტეტის გუნდი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამ გუნდთან ერთად კონკურსის ფინალურ ეტაპზე გადავიდა. ფინალის წინა დღეს მონაწილეებმა წარმოადგინეს, როგორც მოსარჩელის, ისე რესპოდენტი სახელმწიფოს პოზიციები, რის შემდეგაც თავისუფალი უნივერსიტეტის გუნდი კონკურსის დასკვნით ეტაპზე მონაწილე ორ საუკეთესო გუნდს შორის მოხვდა. ფინალურ პროცესზე საბოლოოდ ოთხი წევრისგან შემდგარი ჟიურის გადაწყვეტილებით გამარჯვება მოიპოვა თავისუფალი უნივერსიტეტის გუნდმა! გამარჯვებულ გუნდს შესაძლებლობა მიეცემა სტრასბურგში გასამართი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს იმიტირებული პროცესის საერთაშორისო რაუნდებში მიიღოს მონაწილეობა. კონკურსთან დაკავშირებულ შინაარსობრივ საკითხებზე მათ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო გაუწევს დახმარებას, ხოლო საერთაშორისო რაუნდში მონაწილეობის შემთხვევაში "ELSA საქართველო" დაფარავს პროექტში მონაწილეობის ხარჯებს.
თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის ევრო-ატლანტიკური კონცენტრაციის მეოთხე კურსის სტუდენტმა, ელენე ჭიჭინაძემ გაიმარჯვა განათლების საერთაშორისო ცენტრისა და საფრანგეთის მთავრობის ერთობლივი სასტიპენდიო პროგრამის კონკურსში „სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში 2017-2018“. სტიპენდია ითვალისწინებს როგორ სასწავლო, ასევე საფრანგეთში ცხოვრებისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას. ელენე სექტემბრიდან სწავლას გააგრძელებს ბორდოს პოლიტიკურ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში (Université de Bordeaux), შედარებითი პოლიტიკური ანალიზის სამაგისტრო პროგრამაზე.
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში გაიმართა ვიზუალური ხელოვნებისა და დიზაინის სკოლის პირველი და მეორე კურსის სტუდენტების ხატვის სტუდიის შემაჯამებელი გამოფენა. მეორე კურსის სტუდენტების ამოცანა ლექტორებისგან დამოუკიდებლად, გამოფენის ორგანიზება და ექსპოზიციის გაკეთება იყო. დამატებით, მეორე კურსის სტუდენტებმა ხატვის სტუდიის დიდ სახელოსნოში ჩანახატების რვეულების (სქეჩბუქების) და გამოფენის მოსამზადებელი მასალების სპეციალური ინსტალაცია წარმოადგინეს.
ამა წლის 18-22 ინვისს იორდანიის ჰაშიმიანთა სამეფოს პრინცის ჰასან იბნ ტალალის (HRH Prince El Hassan bin Talal) მოწვევით იორდანიაში იმყოფებოდა თავისუფალი უნივერსიტეტის არაბული ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს შემსწავლელი ცენტრის დირექტორი, პროფ. გურამ ჩიქოვანი. შეხვედრაზე, რომელიც ამანში გაიმართა განხილულ იქნა თანამშრომლობის პერსპექტივები, სამეცნიერო–კვლევითი, სასწავლო და კულტურული პროექტები, კულტურათა დიალოგის საკითხები. ვიზიტის ფარგლებში გურამ ჩიქოვანი მიიწვიეს შემდეგმა არაბულმა ორგანიზაციებმა: Royal Institute for Inter-Faith Studies, Royal Scientific Society, Arab Thought Forum. ფორუმში შეხვედრის დროს გურამ ჩიქოვანმა წაიკითხა ლექცია შოთა რუსთველის "ვეფხისტყაოსანზე" და ქართულ–არაბულ კულტურულ–ისტორიულ ურთიერთობებზე. ცენტრალური აზიის არაბთა ისტორიის, ენისა და კულტურის შესწავლისათვის, რომლის შედეგები საერთაშორისოდაა აღიარებული იორდანიის სამეცნიერო საზოგადოებამ მადლობა გადაუხადა ქართველ მეცნიერს და მიიწვია იგი იორდანიაში ლექციების ციკლის ჩასატარებლად. ამანის უნივერსიტეტის პროფესორებთან შეხვედრის დროს განხილულ იქნა იორდანიაში სტუდენტთა სტაჟირებისა და ერთობლივი პროექტების რეალიზების საკითხები, უცხოელთათვის არაბული ენის სწავლების ინოვაციური მეთოდები, სიახლეები სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით. პროფ. გურამ ჩიქოვანს მრავალწლიანი ურთიერთობა აკავშირებს იორდანიის პრინც ჰასან იბნ ტალალთან. იგი 2002 წლიდან არის კულტურათა სერთაშორისო პარლანენტის წევრი, რომლის თანათავჯდომარეა იორდანელი პრინცი. ჰასან იბნ ტალალი იორდანიის მეფის ჰუსეინ იბნ ტალალის ძმა და ახლანდელი მეფის აბდულას ბიძაა. საერთაშორისო დონეზე მას იცნობენ როგორც კულტურათა დიალოგის, რელიგიათა და ცივილიზაციათა ურთიერთობებისა და თანაარსებობის გამოჩენილ მოღვაწეს, არის რომის კლუბის ყოფილი პრეზიდენტი (1999-2007).
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში გაიმართა კონფერენცია "ეკონომიკური თავისუფლება და ეკონომიკური განვითარება." კონფერენციაზე მოხსენებები წარმოადგინეს თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების ბიზნესის სკოლის ლექტორებმა. 

გვერდები