ENG GEO

Search form

სიახლეები

თავისუფალი უნივერიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის (საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა) იაპონური მიმართულების მესამე კურსის სტუდენტი შოთა მანაგაძე იაპონიის საელჩოს მიერ ორგანიზებული გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შედეგად, ერთი წლით გაემგზავრება იაპონიის ქალაქ კიოტოში მდებარე დოშიშას უნივერსიტეტში სასწავლებლად. შოთას სწავლას სრულად დააფინანსებს იაპონური მხარე.
თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის (საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა) შორეული აღმოსავლეთის კონცენტრაციის მეოთხე კურსის სტუდენტმა სოფიო კვინიკაძემ მოიპოვა სრული დაფინანსება და სექტემბრიდან სწავლას გააგრძელებს სამხრეთ კორეის ჩონბუკის უნივერსიტეტში (Cheonbuk National University). სოფო გაივლის ორ წლიან სამაგისტრო პროგრამას კორეული სწავლების (Korean Studies) მიმართულებით.
კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსში თავისუფალი უნვერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის იაპონური მიმართულების ორგანიზებით და იაპონიის ფონდისა და საქართველოში იაპონიის საელჩოს მხარდაჭერით გაიმართა იაპონური ენის მეხუთე საერთაშორისო კონკურსი. კონკურსის მონაწილეები იყვნენ იაპონური ენის შემსწავლელი სტუდენტები საქართველოდან, უკრაინიდან, აზერბაიჯანიდან, მოლდოვიდან, ბელორუსიდან და სომხეთიდან.
თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ფინანსების კონცენტრაციამ სულ ცოტა ხნის წინ ოფიციალურად მიიღო CIMA-ს აკრედიტაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაბამისი დისციპლინების უნივერსიტეტში სწავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს ჩაეთვლება CIMA-ს შვიდი გამოცდა. სტანდარტულ შემთხვევებში 7 გამოცდისთვის მომზადების საფასური 1 960 ბრიტანული ფუნტია (დაახლოებით 6 100 ლარი). თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სტუდენტებისთვის კი ეს დამატებით ხარჯს არ წარმოადგენს, რადგან ჩვენთან, როგორც მაღლა აღვნიშნეთ, CIMA-ს შესაბამისი თემატიკა სასწავლო კურსებში შედის. თავისუფალი უნივერსიტეტი საქართველოში პირველია, რომლის ბიზნესის სკოლის მიერ გაცემული დიპლომის მფლობელს CIMA-ს შვიდი გამოცდა ეთვლება ჩაბარებულად. CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) დაფუძნებულია 1919 წელს და დღეს წარმოადგენს მსოფლიოში ერთერთ ყველაზე ავტორიტეტულ და დიდ პროფესიულ ასოციაციას, რომლის სპეციალიზაციაა მენეჯერული აღრიცხვა.
თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის სკოლის მეორე კურსის სტუდენტები - გიორგი ბახტაძე და გიორგი არსენაძე წარმატებით წარდგნენ მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტის (LMU) სემინარზე და წარმოადგინეს მათ მიერ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების შედეგები. LMU მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი სამეცნიერო ცენტრია და როგორც წესი იქ გამართულ სემინარებზე არაერთ მსოფლიო დონის მეცნიერს მიუღია მონაწილეობა. თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის სკოლის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის ეს უკვე სერიოზული განაცხადია მათი შემდგომი კარიერული ზრდისათვის.
თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის საბაკალავრო სკოლის სტუდენტის, გიორგი ჭანტურიას სტატია დაიბეჭდა მაღალრეიტინგულ ჟურნალში Physics of Plasmas. სტატიის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე დღეში სხვადასხვა ქვეყნიდან წაკითხვების ჯამურმა რაოდენობამ გადააჭარბა 240-ს, რაც არა მხოლოდ საბაკალავრო სკოლის სტუდენტისთვის, ზოგადად მეცნიერებისთვის კარგი მაჩვენებელია ამ მოკლე დროში. სამყაროს შესახებ ინფორმაციას კაცობრიობა კოსმოსიდან მოსული გამოსხივების საშუალებით ღებულობს. ამ გამოსხივების უმნიშვნელოვანესი წილი კი რენტგენის და უმძლავრეს გამა სპექტრზე მოდის. ნაშრომში ნაჩვენებია, ერთი შეხედვით თითქოს უცნაური მოვლენა: რომ თუ ასეთი მძლავრი გამოსხივება გენერირდება და ვრცელდება ზემკვრივ (გადაგვარებულ) გარემოში (მაგ. თეთრი ჯუჯა, პულსარი, გამა-ბარსტერები), მაშინ გარემო ისეთივე რეაგირებას მოახდენს როგორც არაგადაგვარებული დაბალი სიმკვრივის პლაზმა და ასტროფიზიკურ მონაცემთა დამუშავებისას ეს ეფექტი სავარაუდოდ უნდა იყოს გათვალისწინებული. ასევე გიორგიმ სადიპლომო ნაშრომად სწორედ ეს სტატია წარმოადგინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნაშრომი შეფასებულია არამარტო თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის სკოლის პროფესორების მიერ, არამედ საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების მხრიდანაც. აღსანიშნავია, რომ გიორგი თავისუფალ უნივერსიტეტში სწავლის დაწყებიდანვე ჩაერთო ფიზიკის სკოლაში წარმოებულ კვლევებში. ფიზიკის სკოლის დეკანმა, ვაჟა ბერეჟიანმა მას ამოცანის ძირითადი იდეა შესთავაზა, რომელიც, მსოფლიოში ბევრ მეცნიერს გამორჩა და რომლის საფუძველზეც გიორგიმ განახორციელა აღნიშნული კვლევა.
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავენ და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის იმ ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვენ, რომელიც შესაძლებელს ხდის ისეთი ქონების დაყადაღებას, რომლის მიმართაც ჩადენილია დანაშაული, თუმცა მესაკუთრე ამ ფაქტის მიმართ კეთლისინდისიერია. სადავო ნორმა და მისი გამოყენების პრაქტიკა ერთგვარ ინსტრუმენტად არის ქცეული ბრლადების მხარის ხელში, ქონების დაყადაღება გამოიყენოს არა სისხლის სამართლის საპროცესო მიზნებისთვის, არამედ ქონების მესაკუთრეთა იძულებისთვის, გარიგებაზე წავიდნენ სისხლის სამართალწარმოებაში დაზარალებულებთან და საკუთარი, კანონიერად შეძენილი ქონების ნაწილით დააკმაყოფილონ ის პირები, რომელთა მიმართაც დამდგარი ზიანი მათი მართლსაწინააღმდეგო ქმედების შედეგი არ არის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბრალდების მხარე ქონებაზე ყადაღას ინარჩუნებს გაჭიანურებული გამოძიებით და ამით აბრკოლებს მესაკუთრეებს, განკარგონ საკუთარი ნივთი. მოსარჩელეთა აზრით, სადავო ნორმა (სისხლის სამართლის საპორცესო კოდექსის 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილი) წინააღმდეგობაში მოდის საქართველო კონსტიტუციით აღიარებულ საკუთრების საყოველთაო უფლებასთან და მოითხოვენ სადავო ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობას და ძალადაკარგულად გაოცხადებას. სარჩელი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკაში მომზადდა. მოსარჩელეები: ანა ჯიქურიძე ანა არაბული ანა ელიავა ბაჩუკი კვირკველია გიორგი ზედგინიძე დავით კვიტინი ელენე მჭედლიშვილი ეკატერინე ბერაძე ვერიკო ბერეკაშვილი თამუნა თაქთაქიშვილი თამარი აბულაძე სალომე არბოლიშვილი ლევანი ბიძინაშვილი მარიამ ხაჩიძე სალომე დვალიშვილი ტატიანა ფარჯანაძე
კორეის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის კორეული მიმართულების ორგანიზებით კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსი ჩატარდა კონფერენცია - “Conference on Korean Studies for New Generation”. კორეული მიმართულების სტუდენტებმა წარმოადგინეს მოხსენება-პრეზენტაციებ. თემები - კორეული ენა და კულტურა, კორეული მიმართულება, ეკონომიკა, ისტორია, ასევე სტუდენტები გაგვიზიარებენ კორეაში ცხოვრების ერთწლიან გამოცდილებას. პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსის კულტურის ცენტრში, გაიმართა სტუდენტების მიერ ქართულ ენაზე ნათარგმნი ფილმის "As One " ჩვენება.
ყოველ ზაფხულს თავისუფალი უნივერსიტეტის არაერთი სტუდენტი/სტუდენტთა ჯგუფი მიემგზავრება უცხოეთში სტაჟირებაზე ან კვლევით/კულტურულ პროექტში მონაწილეობის მისაღებად ცოდნის გაღრმავების მიზნით. ასევე, საზღვარგარეთის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან თავისუფალ უნივერსიტეტში ხშირად ჩამოდიან სტუდენტები და ახალგაზრდა მკვლევარები ანალოგიური მიზნით. ამჟამად თავისუფალი უნივერსიტეტის არაბული ქვეყნებისა და ისლამური სამყაროს შემსწავლელ ცენტრს სტუმრობს ბრიტანეთის ერთერთი წამყვანი უნივერსიტეტის (St. Andrews University) მეოთხე კურსის სტუდენტი კაროლინა ზუქი (Carolina Zucchi), რომელიც პროფ.გურამ ჩიქოვანთან გადის კონსულტაციებს ცენტრალური აზიის არაბების ისტორიისა და კულტურის, პერიფერიული არაბული დიალექტების ლინგვისტური მახასიათებლების, 1001 ღამესთან დაკავშირებული ცენტრალურაზიური არაბული ფოლკლორისა და ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობების საკითხებზე.
თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის ესპანური მიმართულების მეოთხე კურსის სტუდენტი ნათია კოსტავა სწავლას გააგრძელებს მადრიდის კარლოს III -ის უნივერსიტეტის ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამაზე საერთაშორისო სოლიდარულ ქმედებასა და სოციალურ ჩართულობაში (master in international solidarity action and social inclusion). პროგრამა აერთიანებს რამდენიმე მოდულს: მიგრაცია, ადამიანის უფლებები, საერთაშორისო კოოპერაცია და სოციალური საკითხები. პრესტიჟულმა ჟურნალმა EL mundo-მ ესპანეთის საუკეთესო მასტერად დაასახელა თავის კატეგორიაში. პროგრამა სწავლის დასრულების შემდეგ ითვალისწინებს რომელიმე პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციაში სტაჟრებას.

გვერდები